Zaniewicz Edyta, Preferencyjne rozliczanie darowizn w związku z koronawirusem

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Preferencyjne rozliczanie darowizn w związku z koronawirusem

Poradnik prezentuje praktyczne aspekty odliczenia darowizn przekazanych na cele walki ze skutkami COVID-19 oraz darowizn na rzecz podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami COVID-19. Finalny efekt odliczenia darowizn to powstanie nadpłaty do zwrotu lub dużo niższe zobowiązanie podatkowe w podatkach dochodowych. Prezentowane w opracowaniu uregulowania obejmują chociażby tak popularną sytuację, kiedy to przedsiębiorcy czy osoby fizyczne przekazywali środki ochrony osobistej na rzecz szpitali czy domów pomocy społecznej. Takie przekazanie może mieć bardzo wymierny finansowy efekt. Odliczenia mogą realizować zarówno podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego, podatnicy podatku PIT (zarówno na zasadach ogólnych, jak i podatnicy podatku liniowego), jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem odliczenia mogą być zarówno darowizny pieniężne, jak i rzeczowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX