Ministerstwo Finansów, Preferencje dla spółek opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) przekazujących pomoc dla obywateli Ukrainy

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Preferencje dla spółek opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) przekazujących pomoc dla obywateli Ukrainy

Minister Finansów podpisał rozporządzenie o zaniechaniu poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy.

Preferencja ma obowiązywać w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Podpisane rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy od osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w związku z przekazaniem w formie darowizn lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami realizowanymi na rzecz podmiotów wymienionych w art. 38w ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Zaniechanie ma zastosowanie do darowizn i nieodpłatnych świadczeń realizowanych, w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 38w ust. 1ustawy o CIT podmiotami, na rzecz których podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX