Prawo pracownika socjalnego lub kierownika OPS do uzyskiwania danych dotyczących osób wspieranych przez pomoc społeczną - OpenLEX

Bochenek Michał, Prawo pracownika socjalnego lub kierownika OPS do uzyskiwania danych dotyczących osób wspieranych przez pomoc społeczną

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Prawo pracownika socjalnego lub kierownika OPS do uzyskiwania danych dotyczących osób wspieranych przez pomoc społeczną

Wstęp

Tematyka ochrony danych osobowych osób fizycznych, a szczególnie tzw. danych wrażliwych jest obecnie przedmiotem wielu analiz i dyskusji. Przyczynia się do tego niewątpliwie perspektywa 25 maja 2018 r., czyli dnia, od którego zaczną być stosowane przepisy RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej również „RODO”). Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Podkreślenia wymaga, że aby ochrona danych osobowych, szczególnie osób korzystających z pomocy społecznej była skuteczna, należy sprecyzować prawa tych osób, których dane dotyczą, oraz określić obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX