Rzecznik Praw Pacjenta, Prawo do świadomej zgody pacjenta na leczenie - praktyczne wytyczne dla personelu medycznego

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Nieaktualny
Autor:

Prawo do świadomej zgody pacjenta na leczenie - praktyczne wytyczne dla personelu medycznego

Prawo do wyrażenia, przez pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest kluczowym prawem pacjenta, które zapewnia mu autonomię i samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego leczenia. Praktyczne stosowanie w podmiotach leczniczych, prawa pacjenta do świadomej zgody często bywa jednak problematyczne.

Chcąc wyjaśnić najważniejsze wątpliwości prawne we wspomnianym obszarze, Rzecznik Praw Pacjenta opracował i udostępnił specjalny poradnik dla pracowników podmiotów leczniczych: Prawo do świadomej zgody pacjenta na leczenie - praktyczne wytyczne dla personelu medycznego

W publikacji omawiane są wyzwania związane z uzyskiwaniem zgody oraz zostały przedstawione praktyczne wytyczne, które mogą pomóc personelowi medycznemu i pacjentom w procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia.

Główne zagadnienia omówione w publikacji:

Prawo do wyrażenia zgody jako podstawowe prawo pacjenta.

Związek między prawem do wyrażenia zgody a prawem do informacji.

Wyzwania związane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX