Praktyczne problemy przy zgłoszeniu usunięcia drzewa lub krzewu - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Praktyczne problemy przy zgłoszeniu usunięcia drzewa lub krzewu

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Praktyczne problemy przy zgłoszeniu usunięcia drzewa lub krzewu

Zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków, z zastrzeżeniem, że część z nich wymaga dokonania zgłoszenia. W poradniku omówiono praktyczne problemy, jakie mogą napotkać zarówno organy administracji publicznej, jak i mieszkańcy podczas procedury zgłoszenia usunięcia drzewa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX