Dyl Aleksander, Pracownicze Programy Kapitałowe - księgowanie oraz opodatkowanie

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Pracownicze Programy Kapitałowe - księgowanie oraz opodatkowanie

Już od 1.07.2019 r. przedsiębiorstwa zatrudniające najwięcej osób są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Celem niniejszego poradnika jest przedstawienie zasad funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych, a także podstawowych wytycznych związanych z księgowaniem i opodatkowaniem wpłat na rachunki PPK, których przestrzeganie pomoże w prawidłowym wykonywaniu obowiązków nakładanych przez ten akt prawny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX