Zawadzka-Filipczyk Paulina, Pracodawca w sądzie - poradnik na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 marca 2015 r.
Autor:

Pracodawca w sądzie - poradnik na przykładach

W dzisiejszych realiach społeczno-gospodarczych polubowne załatwianie sporów z zakresu prawa pracy odgrywa znaczenie marginalne. Ciężar rozstrzygania konfliktów na linii pracodawca – pracownik spoczywa przede wszystkim na sądach pracy. Niniejszy poradnik praktyczny ma na celu przedstawienie katalogu podstawowych informacji na temat pierwszo-instancyjnego postępowania sądowego w sprawach pracowniczych, ze szczególnym naciskiem na rolę pracodawcy w toku procesu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX