Praca zdalna pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Praca zdalna pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Praca zdalna pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy

Wraz z upowszechnieniem pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 pojawiły się wątpliwości związane z możliwością kontroli tego rodzaju organizacji pracy przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Ponieważ praca zdalna opiera się na konstrukcji stosunku pracy – na co jednoznacznie wskazują przepisy o pracy zdalnej – należy przyjąć, że podlega ona czynnościom kontrolnym i nadzorczym realizowanym przez inspektorów pracy. Żaden przepis nie daje podstaw, by przyjąć, że praca zdalna jest wyłączona spod działalności kontrolnej PIP. Poradnik stanowi omówienie poszczególnych zagadnień związanych z kontrolą pracy zdalnej przez inspektorów pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX