Kryczka Sebastian , Praca zdalna pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Praca zdalna pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy

Wraz z pojawieniem się nowej organizacji pracy jaką jest praca zdalna powstały wątpliwości dotyczące tego czy organ kontroli i nadzoru jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy jest właściwy do kontroli problematyki pracy zdalnej. Ponieważ jednoznacznie wprowadzenie przepisów o pracy zdalnej do Kodeksu pracy ucięło spekulacje dotyczące kwalifikowania pracy zdalnej jako realizowanej na podstawie stosunku pracy należy przyjąć, że jak najbardziej problematyka pracy zdalnej może być kontrolowana przez inspektorów pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX