Piszko Agata, Praca zdalna a nauczanie zdalne - poradnik na przykładach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Praca zdalna a nauczanie zdalne - poradnik na przykładach

Niniejszy poradnik stanowi próbę praktycznego usystematyzowania zagadnień związanych z realizacją obowiązków pracowniczych w okresie epidemii, pod kątem pracy zdalnej w szkole. Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach związanych z obowiązkiem wykonywania pracy poza siedzibą szkoły lub placówki, kwestią ewentualnej odmowy jej wykonywania przez nauczyciela lub innego pracownika, a także możliwością wprowadzenia zdalnej nauki. Poradnik skierowany jest do nauczycieli szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, a w szczególności dyrektorów odpowiedzialnych za organizację i realizację zdalnych form pracy w jednostce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX