Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Praca i zwolnienie lekarskie w tym samym dniu - poradnik na przykładach

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Sposób ustalania wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą wskazują odpowiednie przepisy. Nie przewidują one jednak sytuacji, w której pracownikowi mogłyby jednego dnia przysługiwać różne rodzaje świadczeń, jak to się dzieje wówczas, gdy czas przepracowany objęty jest jednocześnie zwolnieniem lekarskim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?