Ambroziewicz Maciej, Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W celu jego realizacji pracodawca powinien m.in. zapewnić, aby osoby stawiające się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywające alkohol w czasie pracy, były do tej pracy niedopuszczane, ponieważ mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych osób przebywających w danym zakładzie pracy. Nietrzeźwość stanowi częstą przyczynę wypadków przy pracy, awarii maszyn, urządzeń i instalacji. Dodatkowo trzeba wskazać na możliwość pociągnięcia pracodawcy do odpowiedzialności za szkody doznane przez osoby trzecie na skutek nadużycia alkoholu przez pracowników danego zakładu pracy. Jak zatem chronić zakład przed nietrzeźwymi?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX