Bochenek Michał, Posiłek w szkole i w domu - rządowy program na lata 2019-2023

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Posiłek w szkole i w domu - rządowy program na lata 2019-2023

Rada Ministrów w dniu 15 października 2018 r. podjęła Uchwałę Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Tym samym od 1 stycznia 2019 r. traci moc uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX