Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Poradnik dla samorządów - ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

I.Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), z 5 lipca 2018 roku, to pierwszy akt prawny w tym zakresie w Polsce. Jest to implementacja do porządku krajowego tzw. Dyrektywy NIS . Ustawa obowiązuje od 28 sierpnia 2018 roku. Dotyczy m.in. organizacji krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zadań i obowiązków podmiotów wchodzących w skład tego systemu oraz sposobów sprawowania nadzoru i kontroli nad stosowaniem ustawy. W zakres ustawy została włączona również administracja publiczna oraz sektor telekomunikacyjny.

II.Trzy zespoły CSIRT poziomu krajowego

Dyrektywa NIS nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia zespołu lub zespołów CSIRT - Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. W Polsce ustawa wyznacza trzy zespoły CSIRT poziomu krajowego. Każdy CSIRT ma jasno określony zakres podmiotów, którym zapewniają wsparcie.

CSIRT GOV w strukturach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - koordynuje incydenty zgłaszane przez administrację rządową, Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?