Rudol Kamil, Pomoc publiczna udzielana w związku z koronawirusem

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Pomoc publiczna udzielana w związku z koronawirusem

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) skutkowała nie tylko poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, ale również dla gospodarki Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Celem złagodzenia skutków gospodarczych epidemii, Komisja Europejska przyjęła Komunikat dotyczący Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki, określający warunki przyznawania przez Państwa Członkowskie pomocy publicznej. W oparciu o powyższy Komunikat, polski ustawodawca progresywnie uchwala nowe regulacje, wprowadzając dodatkowe, tymczasowe środki pomocy publicznej na czas epidemii COVID-19. W niniejszym poradniku, w sposób syntetyczny scharakteryzowane zostały formy udzielanej przez Państwo pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad kumulacji pomocy „starej” i „nowej” oraz obowiązków beneficjentów tejże pomocy publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX