Mierkiewicz Rafał, Polski Ład 3.0: Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu PGK

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Polski Ład 3.0: Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu PGK

Ustawa z 29.10.2021 r. wprowadziła, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r., przepisy przewidujące złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych. Celem wprowadzonych zmian było zabezpieczenie podatkowych grup kapitałowych przed skutkami okresowego spadku osiąganej zyskowności oraz umożliwienie wykorzystania tej instytucji przez mniejsze podmioty. Od 1.01.2023 r. zasady funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych ulegną dalszym zmianom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX