Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców - OpenLEX

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców

Do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie chorobowe, przyjmuje się wynagrodzenie, tj. przychód po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych ze środków pracownika. W przypadku pracownika, który wykonuje pracę za granicą, nie zawsze przyjmowany jest przychód faktycznie otrzymany. Przyjęte zostały szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących tym pracownikom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX