Podstawa opodatkowania VAT na przykładach - OpenLEX

Krywan Tomasz, Podstawa opodatkowania VAT na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podstawa opodatkowania VAT na przykładach

Podstawa opodatkowania podatkiem VAT to wartość, od której podatek ten jest naliczany według właściwej dla danej czynności stawki tego podatku. Podstawa opodatkowania jest zatem jednym z dwóch czynników (obok stawki podatku) decydujących o wysokości VAT. Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT określają przepisy art. 29a-30c u.p.t.u. W niniejszym poradniku przedstawione zostaną zasady obowiązujące w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX