Ziółkowski Paweł, Podatek z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników do zwrotu - analiza wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13 krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podatek z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników do zwrotu - analiza wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13 krok po kroku

Trybunał Konstytucyjny zabrał głos w dyskusji dotyczącej świadczeń na rzecz pracowników. Co prawda powodem skierowania sprawy do Trybunału Konstytucyjnego było przede wszystkim opodatkowanie imprez, ale wyrażone poglądy mają bardziej ogólny charakter, a na dodatek wywierają skutki także w zakresie składek ZUS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX