Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Plan kontroli sektorowych UODO na 2022 rok

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Plan kontroli sektorowych UODO na 2022 rok

Plan kontroli sektorowych w 2022 r.

1. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym - przetwarzanie danych osobowych SIS/VIS dostępnych poprzez KSI (Krajowy System Informatyczny) lub bezpośrednio w SISII/VIS na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041)

2. Banki — przetwarzanie danych osobowych w związku w zakresie profilowania danych osobowych klientów i potencjalnych klientów oraz sposób informowania osób ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie kredytowej, w związku z art. 70a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.)

3. Podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu mobilnych aplikacji — sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem tych aplikacji

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX