Leśniewska Izabela, PIT-11 i PIT-2 w pytaniach i odpowiedziach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

PIT-11 i PIT-2 w pytaniach i odpowiedziach

1. W których wierszach/pozycjach PIT-11 wykazać wartość przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne zleceniobiorców z wiekiem emerytalnym?

Przykład 1

Zleceniobiorca:

pobierający emeryturę,

zatrudniony w innej firmie na umowę o pracę z wynagrodzeniem powyżej minimalnego,

zgłoszony u nas tylko do ubezpieczenie zdrowotnego.

Odpowiedź

Ulga dla seniora zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 u.p.d.o.f. jest uwarunkowana także opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne: „pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych".

Dlatego przychody z tytułu umów zleceń, od których nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne (poza sytuacją przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), są wykazywane w wierszu 6 (pozycje 58-61) PIT-11, a składka na ubezpieczenie zdrowotne w pozycji 122.

Przykład 2

Zleceniobiorca:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX