PIP jako organ kontroli i nadzoru – kto i w jakim zakresie może spodziewać się kontroli - OpenLEX

Kryczka Sebastian, PIP jako organ kontroli i nadzoru – kto i w jakim zakresie może spodziewać się kontroli

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

PIP jako organ kontroli i nadzoru – kto i w jakim zakresie może spodziewać się kontroli

Przestrzeganie przepisów prawa pracy – w kontekście zarówno prawnej ochrony pracy, jak i bhp – podlega kontroli realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Wbrew pozorom instytucja ta ma możliwości kontrolno-nadzorcze nie tylko względem pracodawców, ale również wobec innych podmiotów organizujących pracę niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia.

Poradnik omawia kluczowe kwestie w zakresie właściwości organów PIP, wskazując, kto może być kontrolowany oraz czego może dotyczyć kontrola. Znajomość tych kwestii pozwoli uniknąć zbędnych sporów na wstępnym etapie kontroli, dzięki czemu przebiegnie ona sprawnie i szybko.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX