Rudol Kamil, Pełnomocnik do spraw otwartości danych w JST

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Pełnomocnik do spraw otwartości danych w JST

Jednym z celów założonych przez ustawę z 11.08.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego – dalej u.o.d.w.i. – jest uregulowanie statusu i zadań pełnomocników do spraw otwartości danych. W świetle przepisów ustawy są to podmioty zobowiązane do realizowania działań mających na celu zwiększenie ilości i poprawę jakości informacji sektora publicznego, udostępnianych w portalu danych w celu ponownego ich wykorzystywania. Przedmiotowe działania pełnomocników powinny być przy tym realizowane na różnych szczeblach administracji, w tym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX