Pakiet VAT e-commerce - objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 1 września 2021 r. - OpenLEX

Ministerstwo Finansów, Pakiet VAT e-commerce - objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 1 września 2021 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Pakiet VAT e-commerce - objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 1 września 2021 r.

OBJAŚNIENIA PODATKOWE

z dnia 1 września 2021 r.

w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. poz. 1163)

Czego dotyczą objaśnienia podatkowe

Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”) szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego, w tym importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw stanowią implementację unijnego pakietu VAT e-commerce.

W objaśnieniach podatkowych omówiono poszczególne najważniejsze rozwiązania przyjęte przepisami pakietu VAT e-commerce z podaniem przykładów ich praktycznego stosowania, tj.:

1)

wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość WSTO (definicję, miejsce dostawy, moment powstania obowiązku podatkowego, dokumentację potwierdzającą dostarczenie towarów do nabywcy,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX