Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Finansów, wrzesień 2019

I.Zakres niniejszej informacji

Niniejsza informacja dotyczy sposobu składania i przykładowej treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm., dalej: „ustawa o PIT”) - dalej „oświadczenie”.

Informacja nie ma zastosowania do oświadczenia, składanego na podstawie przepisów, obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, oraz art. 25a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1509).

* * *

Pytania i odpowiedzi zawarte w dokumencie mają jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?