SKALSKA MAGDALENA, Oskładkowanie umów zlecenia na przykładach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Oskładkowanie umów zlecenia na przykładach

Obowiązkowe jest podleganie ubezpieczeniom społecznym od każdej umowy zlecenia, z której przychód będzie niższy od minimalnej płacy. Po spełnieniu tego warunku, a więc od chwili gdy łączna podstawa wymiaru składek od umów zleceń osiągnie poziom co najmniej minimalnego wynagrodzenia, podleganie tym ubezpieczeniom staje się dobrowolne. Oczywiście, w dalszym ciągu każda umowa zlecenia jest tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX