Majchrzak Aneta, Organizowanie i finansowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Organizowanie i finansowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego krok po kroku

Rozwój kultury fizycznej i sportu zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania i realizowania szeregu zadań związanych z tą tematyką. Jednostki podejmujące organizacyjne i finansowe wsparcie sportu i kultury fizycznej muszą jednak pamiętać, aby wsparcie to nie wykraczało poza zakres i formy dozwolone prawem. Przedstawimy najważniejsze wskazówki, na co powinny zwrócić uwagę jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane organizowaniem i finansowaniem sportu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX