Kryczka Sebastian , Organizacja pracy zdalnej w kontekście technicznego bezpieczeństwa pracy

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Organizacja pracy zdalnej w kontekście technicznego bezpieczeństwa pracy

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w miejsce telepracy wprowadza do kodeksu pracy pracę zdalną. Wcześniejsze regulacje dotyczące pracy zdalnej jako alternatywnej opcji w stosunku telepracy były usytuowane poza źródłami prawa pracy - co powodowało liczne wątpliwości w zakresie właściwego organizowania pracy pracowników zdalnych. Zawarta w kodeksie pracy nowa regulacja dotycząca pracy zdalnej eliminuje dużą część wątpliwości w zakresie organizowania pracy zdalnej - jednak nie daje odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania w tym zakresie.

Poradnik omawia kluczowe kwestie związane z organizowaniem pracy zdalnej, tak aby zminimalizować ewentualne ryzyko na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX