Kryczka Sebastian, Organizacja pracy zdalnej w kontekście technicznego bezpieczeństwa pracy

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Organizacja pracy zdalnej w kontekście technicznego bezpieczeństwa pracy

Odmianą pracy realizowanej na odległość jest praca zdalna wprowadzona ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej u.COVID-19. Regulacja wprowadzająca pracę zdalną z uwagi na swą ogólność wywołuje wiele wątpliwości w zakresie bezpiecznego organizowania pracy. Poradnik omawia kluczowe kwestie związane z organizowaniem pracy zdalnej, tak aby zminimalizować ewentualne ryzyko na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access