Organizacja podmiotu na potrzeby wdrożenia Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - OpenLEX

Waszkielewicz Aleksander, Organizacja podmiotu na potrzeby wdrożenia Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Organizacja podmiotu na potrzeby wdrożenia Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Organizacja podmiotu na potrzeby wdrożenia Ustawy:

Powołanie głównego/j koordynatora/ki oraz koordynatorów/ek,

Powołanie zespołów odpowiedzialnych za dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną (w tym procedury),

Stworzenie bazy (ewidencji) obiektów dostępności takich jak: budynki, procedury ewakuacji, strony internetowe, aplikacje mobilne, dokumenty elektroniczne, miejsca obsługi mieszkańców/ek, pracowników/c, kontrahentów/ek, studentów/ek itp., procedury / metody obsługi, a także: inne obiekty architektoniczne, w tym przestrzeń publiczna, dokumenty inne niż elektroniczne, (jeśli dotyczy) transport (publiczny) (środki transportu, przystanki itp.),

Opracowanie wytycznych dla audytów (czyli mikrostandardów dostępności) lub uniwersalnie: opracowanie standardów dostępności,

Audyt wszystkich obiektów dostępności – zgodnie z wytycznymi lub standardami dostępności – przez jednostki administrujące – administratorów/ki obiektów dostępności (lub jednostki korzystające z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX