Opodatkowanie spółek nieruchomościowych od 1 stycznia 2021 r. - OpenLEX

Papina-Ukleja Anna, Opodatkowanie spółek nieruchomościowych od 1 stycznia 2021 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie spółek nieruchomościowych od 1 stycznia 2021 r.

Od 1.01.2021 r. do polskich regulacji podatkowych wprowadzono rozwiązanie mające na celu ułatwienie dochodzenia należności podatkowych od dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach nieruchomościowych przez nierezydentów. Dotychczas w przepisach istniała regulacja, zgodnie z którą tego typu dochody, na zasadach tzw. ograniczonego obowiązku podatkowego, były uznawane za osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi jednak na trudności w wykryciu takich transakcji i ewentualnym dochodzeniu należności od nierezydenta obserwowano problemy natury egzekucyjnej z poborem podatku od takich dochodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX