Kowalski Radosław, Opodatkowanie prostej spółki akcyjnej (PSA)

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie prostej spółki akcyjnej (PSA)

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej, która przy zastosowaniu licznych uproszczeń i ułatwień przybiera jednak postać spółki kapitałowej. Według przyjętego założenia PSA ma ułatwić, odformalizować i unowocześnić nie tylko zakładanie, ale również funkcjonowanie w formule organizacyjno-prawnej spółki kapitałowej. Dodatkową zachętą mają być uproszczenia w obrocie akcjami PSA. Decydując się od 1.07.2021 r. na prowadzenie działalności gospodarczej w takiej formie, należy uwzględnić skutki fiskalne. Aby ułatwić podjęcie decyzji o wyborze lub nie PSA, w niniejszym poradniku przedstawione zostały zasady opodatkowania takiej spółki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX