Ministerstwo Finansów, Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług kontraktów drogowych typu utrzymaj standard oraz wywołaniowego - objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 26 stycznia 2021 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług kontraktów drogowych typu utrzymaj standard oraz wywołaniowego - objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 26 stycznia 2021 r.

OBJAŚNIENIA PODATKOWE Z DNIA 26 STYCZNIA 2021 r.

OPODATKOWANIE PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG KONTRAKTÓW DROGOWYCH TYPU UTRZYMAJ STANDARD ORAZ WYWOŁANIOWEGO

Czego dotyczą objaśnienia

Objaśnienia dotyczą sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) usług wykonywanych w ramach szeroko pojmowanych kontraktów drogowych, dotyczących utrzymania dróg publicznych.

Przepisy podatkowe, których dotyczą wydawane objaśnienia i cel wydawanych objaśnień

Opodatkowanie kontraktów drogowych dotyczy w szczególności kwestii prawidłowego ich zakwalifikowania jako:

jednej usługi złożonej, składającej się z wielu czynności będących elementami tej usługi złożonej i opodatkowanych z zastosowaniem stawki podatku VAT właściwej dla tej usługi złożonej, albo

zbioru odrębnych świadczeń, które nie tworzą jednej usługi kompleksowej i są opodatkowane stawką VAT właściwą dla każdego z tych świadczeń.

Dokonanie takiej kwalifikacji, jak również rodzaj wykonywanych czynności, determinuje sposób opodatkowania transakcji, w tym również zastosowanie właściwej stawki VAT - wymienionej w art. 41 ust. 1 albo w art. 41 ust. 2usta...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX