Opłaty za gospodarowanie śmieciami - poradnik dla mieszkańca - OpenLEX

Ogonowska Adrianna, Sputowski Arkadiusz J., Opłaty za gospodarowanie śmieciami - poradnik dla mieszkańca

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Opłaty za gospodarowanie śmieciami - poradnik dla mieszkańca

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, czyli związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpady komunalne nazywane są też odpadami bytowymi. Do odpadów komunalnych zalicza się również te pochodzące od innych wytwórców, ale mające charakter i skład podobny do odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych – z wykluczeniem odpadów niebezpiecznych.

Odpady można zakwalifikować do wielu grup na podstawie różnych kryteriów takich jak ich pochodzenie, szkodliwość czy toksyczność, stan skupienia lub skład chemiczny bądź przydatność do dalszego przetworzenia i wykorzystania.

Zgodnie z Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów odpady komunalne podlegają podziałowi na cztery podstawowe frakcje:

papier – do tej frakcji należą wszelkie opakowania z papieru, kartonu czy tektury, gazety i czasopisma, torby papierowe, zeszyty, ulotki, katalogi itd. Pojemniki na papier mają kolor niebieski.

metal i tworzywa sztuczne– są to między innymi puszki, plastikowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX