Kostrzewa Piotr, Okres wyczekiwania a prawo do świadczeń chorobowych - poradnik na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 września 2021 r.
Autor:

Okres wyczekiwania a prawo do świadczeń chorobowych - poradnik na przykładach

Ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem chorobowym mają prawo do świadczeń pieniężnych z tego ubezpieczenia, w tym zasiłku chorobowego, na warunkach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jednym z warunków, które zasadniczo ubezpieczony musi spełniać, aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego jest posiadanie odpowiednio długiego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, który potocznie określany jest mianem okresu wyczekiwania.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access