Waślicki Tadeusz, Ogłaszanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ogłaszanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zlikwidowany został dziennik urzędowy „Monitor Polski B”, w którym wcześniej publikowane były sprawozdania finansowe jednostek podlegających obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Od tego czasu zmieniły się także zasady ogłaszania sprawozdań finansowych, co nie oznacza jednak, że w ogóle obowiązek ten został wyeliminowany. W dalszym ciągu niektóre z jednostek prowadzących rachunkowość zobowiązane są publikować swoje sprawozdania finansowe. W niniejszym poradniku omówione zostały najistotniejsze sprawy, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, dotyczących obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX