Kryczka Sebastian , Odwołanie od nakazu inspektora pracy

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Odwołanie od nakazu inspektora pracy

Od decyzji inspektora pracy, wydanej w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dziennika budowy, podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Powodem do napisania odwołania może być w szczególności brak uwzględnienia przez inspektora zastrzeżeń do protokołu z kontroli. Poradnik omawia krok po kroku mocno sformalizowaną procedurę odwoławczą, której właściwe przestrzeganie pozwala zwiększyć szansę na uchylenie lub zmianę decyzji inspektora przez organ odwoławczy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX