Matusiakiewicz Łukasz, Odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób fizycznych na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób fizycznych na przykładach

W świetle zasad prawa cywilnego odszkodowanie kojarzymy ze szkodą, zaś zadośćuczynienie – z krzywdą, szkodą niemajątkową. Co do zasady odszkodowanie czy zadośćuczynienie, które ze swej natury są pewnymi świadczeniami wyrównawczymi, kompensacyjnymi, nie powodują „wzbogacenia” czy „przysporzenia majątkowego” i z tego tytułu podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawodawca wprowadził jednak liczne wyjątki, stąd powyższe zagadnienie nierzadko wywołuje kontrowersje.

Niniejsze opracowanie wskazuje przykłady różnych przypadków, z których jedne są bardziej „typowe”, inne – bardziej złożone, skomplikowane. Nietrudno przy tym zauważyć, że problematyka odszkodowań i zadośćuczynień to swoisty „temat-rzeka”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX