Król Tomasz, Odsetki za zwłokę na przykładach w postępowaniu podatkowym

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odsetki za zwłokę na przykładach w postępowaniu podatkowym

W 2016 r. ustawodawca wprowadził szereg zmian w przepisach odnośnie odsetek za zwłokę. Mianowicie, od tego roku przy płatnościach zaległości uwzględnia się koszty upomnienia. Ważną nowością są również zasady płacenia odsetek od nienależnej nadpłaty albo zwrotu podatku. Przed nowelizacją niektóre sytuacje tu występujące nie były uregulowane w Ordynacji podatkowej i fiskus spierał się z podatnikami na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu z kodeksu cywilnego. Od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wskazał szczególne przypadki, kiedy prawo nakazuje zwrócić fiskusowi nienależne kwoty. W niniejszym poradniku autor kompleksowo omawia tę tematykę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX