Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 24 listopada 2018 r.
Autor:

Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe na przykładach

Prawo podatkowe ustanawia zasady odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków wobec fiskusa osobno dla płatnika i dla podatnika. W Ordynacji podatkowej obowiązują jednak przepisy, które łączą te dwa rodzaje odpowiedzialności. Wynika to z tego, że prawidłowość rozliczeń dokonanych przez płatnika zależna jest od współpracy z podatnikiem. Dotyczy to zwłaszcza informacji przekazywanych płatnikowi przez podatnika, które mają wpływ na kwalifikacje podatkowe przychodów, kosztów podatkowych, praw do zwolnień podatkowych. Ustawodawca wprowadził więc zasadę, że płatnik nie odpowiada za niewłaściwe rozliczenia z fiskusem powstałe z winy podatnika. Jednocześnie wyłączył jej stosowanie w stosunku do wynagrodzeń pracowników oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?