Matusiakiewicz Łukasz, Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe na przykładach

W praktyce nierzadko zdarza się, że – czy to z przyczyn obiektywnych, czy nierzadko też wskutek celowego działania dłużnika podatkowego – majątek podatnika (płatnika, inkasenta) mimo podjętej egzekucji jest niewystarczający do zaspokojenia fiskusa. W konsekwencji ustawodawca wskazuje krąg tzw. osób trzecich, na których spoczywać ma ta odpowiedzialność, jej zasady oraz zakres.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX