SKALSKA MAGDALENA, Oddelegowanie pracowników za granicę – zasady podlegania ubezpieczeniom

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Nieaktualny
Autor:

Oddelegowanie pracowników za granicę – zasady podlegania ubezpieczeniom

Polscy przedsiębiorcy często oddelegowują swoich pracowników do pracy na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Od czasu wstąpienia Polski do UE zasady takiego oddelegowania regulują przepisy wspólnotowe. Aby określić status pracownika, który wykonuje obowiązki służbowe poza siedzibą pracodawcy należy w pierwszym rzędzie określić, czy jest on oddelegowany, czy też odbywa podróż służbową. Rozgraniczenie tych dwóch pojęć ma bowiem bezpośredni wpływ na przysługujące pracownikowi uprawnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX