Oddelegowanie czy podróż służbowa - warunki oddelegowania - OpenLEX

Sobieska Maria, Oddelegowanie czy podróż służbowa - warunki oddelegowania

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Oddelegowanie czy podróż służbowa - warunki oddelegowania

W obliczu sprzyjających warunków przemieszczania się poza granice krajów pracodawcy bardzo często w ramach prowadzonej działalności decydują się na przenoszenie swoich zasobów ludzkich na obszar innego państwa w celu wykonywania umówionej pracy. W momencie podjęcia decyzji o oddelegowaniu pracownika działy HR mają wiele problemów związanych z zagadnieniami na kilku płaszczyznach. Chodzi tu m.in. o wymagania jakie pracodawca państwa wysyłającego pracownika musi spełnić, aby pracownik mógł być oddelegowany zgodnie z prawem na gruncie prawa pracy, prawa podatkowego, czy prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX