Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej - poradnik UODO

1.Wprowadzenie

Wybory powszechne są niezbędnym warunkiem właściwego funkcjonowania współczesnych demokracji, dając obywatelom możliwość udziału w życiu publicznym i wpływu na kształt polityki państwa na jego różnych szczeblach.

Zgłaszanie kandydatów w wyborach oraz prowadzenie na ich rzecz kampanii wyborczej należy do komitetów wyborczych, które w zależności od rodzaju wyborów mogą być tworzone przez różne podmioty (partie polityczne lub ich koalicje, wyborców, czy stowarzyszenia i organizacje społeczne). Wśród tych podmiotów największą rolę odgrywają partie polityczne, czyli organizacje mające na celu wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej i to nie tylko w okresie kampanii wyborczej. Podkreślenia wymaga, że w państwach demokratycznych jedną z podstawowych wartości konstytucyjnych jest wolność tworzenia partii politycznych. Cele i zasady działania partii politycznych nie mogą naruszać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację