Kryczka Sebastian , Ocena ryzyka zawodowego w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Ocena ryzyka zawodowego w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

Każdy rodzaj pracy wiąże się z ryzykiem. Obowiązkiem pracodawcy jest więc przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na początku rozpoczęcia działalności, a następnie monitorowanie środowiska pracy tak, aby ocena ryzyka była aktualna.

Obowiązki związane z oceną ryzyka zawodowego powinny być realizowane niezależnie od miejsca wykonywania pracy. Niezależnie więc od tego czy miejscem umówionej pracy jest teren zakładu pracy, czy praca ma charakter mobilny w ramach której pracownik przemieszcza się z miejsca na miejsce, jak również gdy praca wykonywana jest stacjonarnie poza zakładem pracy - ocena ryzyka zawodowego musi zostać przeprowadzona. Nie inaczej jest w przypadku nowej organizacji pracy jaką jest praca zdalna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX