Liżewski Sławomir, Obrót materiałem siewnym

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obrót materiałem siewnym

Przepisy nowej ustawy o nasiennictwie regulują m.in. prawa i obowiązki podmiotów dokonujących obrotu materiałem siewnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX