Tomaszewska Barbara, Obowiązki pracodawcy w przypadku przywrócenia pracownika do pracy - poradnik na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki pracodawcy w przypadku przywrócenia pracownika do pracy - poradnik na przykładach

Pracownik, który uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów, może dochodzić przed sądem m.in. przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. W przypadku gdy sąd pracy orzeknie o przywróceniu pracownika do pracy, po stronie pracodawcy powstaje szereg obowiązków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX