Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki banków wobec klientów przewidziane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

WSTĘP

Przepisy prawa, zarówno europejskiego, jaki i polskiego stwarzają bankom możliwość świadczenia usług maklerskich (art. 111 u.o.i.f.) lub usług niebędących działalnością maklerską (art. 70 ust. 2 u.o.i.f.). Wykonywanie tej działalności może nastąpić w dwóch trybach. Oba są prawnie reglamentowane i podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Korzystanie z tych usług opatrzone jest wieloma rodzajami ryzyka, stąd też z pobudek natury ekonomicznej, do których zalicza się przede wszystkim asymetrię informacyjną na niekorzyść usługobiorcy (klienta), w tym brak możliwości nadzoru ze strony klienta działań usługodawcy (banku) świadczenie tych usług podlega interwencji ustawodawcy skutkującej stworzeniem po pierwsze, ram prawnych tej działalności, w tym przepisów o charakterze gwarancyjnym i ochronnym dla klienta oraz objęcie tej działalności nadzorem ze strony państwa (poprzez państwowe organy nadzoru). Niniejsze opracowanie stanowi wskazanie oraz charakterystykę obowiązków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację