Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

21.02.2022

Poniżej wyjaśniamy, jak obliczyć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 3 sierpnia 2021 r. ws. sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, za rok 2021 i kolejne lata.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obliczamy zgodnie z następującym wzorem:

P = Mr ÷ Mw

P - poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Mr - łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi

Mw - łączna masa wytworzonych odpadów komunalnych

Jak obliczyć łączną masę wytworzonych odpadów (Mw)?

Mw obliczamy za dany rok, czyli bierzemy pod uwagę odpady, które danego roku zostały odebrane i zebrane z terenu danej gminy. Do masy odpadów wytworzonych w danym roku nie wliczamy odpadów zmagazynowanych w latach poprzednich. Dane uzyskujemy ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne, zbierających odpady komunalne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX