Kubiesa Patrycja, Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT od 2021 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT od 2021 r.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r. W dniu 30 listopada opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zaplanowana zmiana wynika z przyjętego kierunku przez Ministerstwo Finansów dostosowania polskich przepisów do działań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a tym samym do opodatkowania tych spółek, w których w ocenie MF podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach często nie są ujawniani, co skutecznie umożliwia uchylanie się tych podmiotów od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX