Ministerstwo Finansów, Objaśnienia podatkowe ws. wykazu podatników VAT

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Objaśnienia podatkowe ws. wykazu podatników VAT

OBJAŚNIENIA PODATKOWE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYKAZ PODATNIKÓW VAT

Czego dotyczą objaśnienia

Objaśnienia dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także „Wykazem”.

Przepisy podatkowe, których dotyczą wydawane objaśnienia i cel wydawanych objaśnień

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - zwana dalej „ustawą zmieniającą”.

Ustawa ta wprowadza do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - zwanej dalej „ustawą o VAT” zmiany w art. 96b umożliwiające utworzenie jednego Wykazu podatników VAT w miejsce dotychczas obowiązujących wykazów, tj.:

1)

podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT,

2)

podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Jeden Wykaz zawierający...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy