Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Objaśnienia podatkowe ws. ulg na zakup kas rejestrujących on-line

Objaśnienia podatkowe z 11.07.2019 r.

ULGA NA ZAKUP KAS REJESTRUJĄCYCH ON-LINE

Czego dotyczą objaśnienia

Objaśnienia dotyczą zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line.

Przepisy podatkowe, których dotyczą wydawane objaśnienia i cel wydawanych objaśnień

Z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. poz. 675) - zwana dalej „ustawą wprowadzającą”. Ustawa ta wprowadza do ustawyz dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.) - zwanej dalej „ustawą o VAT” zmiany w zakresie kas rejestrujących. Ustawa wprowadzająca zakłada m.in. możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach - obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację